01. Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais mokymo ir atestavimo programa.

Paskirtoji vieta

01. Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais mokymo ir atestavimo programa.

15.00