02. Įsakymas dėl darbo sutarčių sudarymo;

Paskirtoji vieta

02. Įsakymas dėl darbo sutarčių sudarymo;

3.50