03. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymo ir atestavimo programa;

Paskirtoji vieta

03. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymo ir atestavimo programa;

15.00