04. Įsakymas dėl vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo;