05. Veiksmai įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose;

Paskirtoji vieta

05. Veiksmai įvykus avarijai komunalinėse ar energetinėse sistemose;

3.50