06. Veiksmai pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių atvejais;

Paskirtoji vieta

06. Veiksmai pavojingų meteorologinių ir hidrologinių reiškinių atvejais;

3.50