13. Įsakymas dėl darbo užmokesčio pakeitimo;

Paskirtoji vieta

13. Įsakymas dėl darbo užmokesčio pakeitimo;

3.50