14. Įsakymas dėl darbo vietos pakeitimo;

Paskirtoji vieta

14. Įsakymas dėl darbo vietos pakeitimo;

3.50