005. Darbuotojų, supažindintų su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas

Paskirtoji vieta

005. Darbuotojų, supažindintų su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas

3.00