03. Darbo sutartis (apspręsta materialinė atsakomybė, nekonkuravimas, konfidenciali inf. ir kt)