Darbo tarybos steigimas (paruoštos tvarkos, įsakymai, protokolai, balsavimo biuleteniai)